top of page

รั้วไฟฟ้ากันขโมยบ้านพักอาศัย

รั้วไฟฟ้ากันขโมยสำหรับบ้านพักอาศัย

บ้าน คือที่อยู่อาศัย ที่พักผิงที่ต้องปลอดภัย แต่ถ้าบ้านไม่ปลอดภัยเราจะทำอย่างไร รั้วไฟฟ้ากันขโมยเป็นคำตอบที่ได้ผลดีที่สุดในการป้องกันการปีน โดยใช้กระแสไฟเป็นตัวป้องกัน ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน งานติดตั้งคงทน มองเห็นได้ชัดเจน กินไฟน้อย ถูกกฏหมาย สินค้ามาตรฐานสากล
นึกถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นึกถึง รั้วไฟฟ้ากันขโมย ของ ตรีเทค ซิสเท็ม ผู้จำหน่ายและติดตั้งอย่างเป็นทางการของ Nemtek ประสบการณ์กว่า12 ปี ผ่านการรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์และหน่วยงานราชการ ติดตั้งอย่างมืออาชีพ ดูแลดุจญาติมิตร

1/8

PROJECTS

CONTACT

Inquiries

For any inquiries, questions or commendations, please call: 093 153 6563 or fill out the following form

Thanks for submitting!

Head Office

99/241 ถนน นนทรี แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

 

info@tretecsystem.com

Mobile: 66 93 153 6563

Land Line: 66 2 681 2225

Employment

To apply for a job with Sphere Constuctions, please send a cover letter together with your C.V. to: info@tretecsystem.com

Free Consulting : 093 153 6563
bottom of page