top of page

รั้วไฟฟ้ากันขโมยบ้านพักอาศัย

รั้วไฟฟ้ากันขโมยสำหรับบ้านพักอาศัย

บ้าน คือที่อยู่อาศัย ที่พักผิงที่ต้องปลอดภัย แต่ถ้าบ้านไม่ปลอดภัยเราจะทำอย่างไร รั้วไฟฟ้ากันขโมยเป็นคำตอบที่ได้ผลดีที่สุดในการป้องกันการปีน โดยใช้กระแสไฟเป็นตัวป้องกัน ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน งานติดตั้งคงทน มองเห็นได้ชัดเจน กินไฟน้อย ถูกกฏหมาย สินค้ามาตรฐานสากล
นึกถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นึกถึง รั้วไฟฟ้ากันขโมย ของ ตรีเทค ซิสเท็ม ผู้จำหน่ายและติดตั้งอย่างเป็นทางการของ Nemtek ประสบการณ์กว่า12 ปี ผ่านการรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์และหน่วยงานราชการ ติดตั้งอย่างมืออาชีพ ดูแลดุจญาติมิตร

PROJECTS

CONTACT

Inquiries

For any inquiries, questions or commendations, please call: 093 153 6563 or fill out the following form

Thanks for submitting!

Head Office

99/241 ถนน นนทรี แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

 

info@tretecsystem.com

Mobile: 66 93 153 6563

Land Line: 66 2 681 2225

Employment

To apply for a job with Sphere Constuctions, please send a cover letter together with your C.V. to: info@tretecsystem.com

Free Consulting : 093 153 6563
bottom of page