top of page

รั้วไฟฟ้ากันขโมย

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

รั้วไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.​This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide. Tell your visitors the story of how you came up with the idea for your business and what makes you different from your competitors. Make your company stand out and show your visitors who you are.

รั้วไฟฟ้าโรงไฟฟ้ากบินทร์บุรี ของบางจาก

ไซส์งาน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

พื้นที่ประมาณ3600ม. ควบคุมด้วยเครื่องรุ่น M28 7เครื่อง 14โซน เฉลี่ยโซนล่ะประมาณ 250 เมตร

ควบคุมจากจุดๆเดียวคือห้องคอนโทรล มีตู้กราฟฟิคแสดงตำแหน่งที่มีการแจ้งเตือน

บางจาก เคยให้เหตุผล อย่างนึงในการติดรั้วไฟฟ้า “ ถูกกว่า Chainlink แต่ร้องได้ “

Chainlink ตกประมาณ กิโลเมตรล่ะ 1,200,000-1,300,000บ.

รั้วไฟฟ้ากันขโมยประมาณ กิโลเมตรล่ะ 900,000-1,000,000บ.

รั้วไฟฟ้าโรงไฟฟ้าด่านขุนทด ของบางจาก

รั้วไฟฟ้าโรงไฟฟ้าท่าตะโก้ จังหวัดนครสวรรค์

โรงไฟฟ้า ท่าตะโก้

อยู่ที่ อ.ท่าตะโก้ นครสวรรค์ พื้นที่ประมาณ2000เมตร ใช้เครื่อง 2 เครื่อง 4 โซน แต่เป็นแบบ STAND ALONE เปิดปิดที่ตัวเครื่อง เป็นของ บมจ ซอยกรีต ทดลองใช้งานเป็นที่แรก เนื่องจากราคาไม่สูงแถมมีความปลอดภัย กันขโมยได้จริง

รั้วไฟฟ้าโรงไฟฟ้าบางปะหัน

โรงไฟฟ้า บางปะหัน อยุธยา

อยู่ อ.บางปะหัน จ.อยุธยา เป็นของ บมจ. ซันนี่ บางจาก ดำเนินการก่อสร้างโดย บมจ.โซล่าตรอน

พื้นที่ประมาณ 3500เมตร ใช้เครื่อง 6 ตัว แบ่งเป็น12 โซน ติดตั้งเพื่อเป็นการป้องกัน และราคาถูกกว่า ใช้รั้วตาข่าย[Chainlink]