top of page

รั้วไฟฟ้ากันขโมยคืออะไร

รั้วไฟฟ้ากันขโมยคือ ระบบรักษาความปลอดภัยประเภทหนึ่ง ที่ใช้กำลังไฟฟ้าเป็นตัวปฏิบัติการ มีเสียงไซเรนเป็นตัวแจ้งเตือนและขับไล่ มีกระแสไฟฟ้าเป็นการโต้ตอบ รั้วไฟฟ้ากันขโมยเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ บริษัท นำเข้ามาจากแอฟริกาใต้ ทั้งระบบ ไม่มีการดัดแปลงอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทใช้แต่ของ บริษัท เนมเทค อย่างเดียว คุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล แต่ราคาไทยๆ


รั้วไฟฟ้ากันขโมย เป็นรูปแบบป้องกันที่ชัดเจนในการปีน โดยจะกันขโมยให้อยู่แต่ด้านนอกเท่านั้น

มีป้ายแจ้งเตือนเป็นระยะๆ ถ้าขโมยพยายามปีน , ตัด , ถ่าง

ก็จะมีการแจ้งเตือน หากสัมผัส รั้ว ก็จะส่งกระแสไฟฟ้าช็อตขโมย

ให้เกิดการเจ็บปวดได้แต่ไม่ถึงกับชีวิต


เรามาดูคลิปกันนะครับว่ารั้วไฟฟ้าเป็นอย่างไร


ถ้าสนใจ สอบถามรายละเอียดได้ครับ เรายินดีตอบทุกคำถาม

รึจะโทรมาสอบถามราคาเบื้องต้น เราก็ยินดี


093 1536563

bottom of page